Workshop Samensturing in Verandering -de praktijk van cocreatie van bestuur, toezicht en medezeggenschap i.s.m. HRM College

 

In samenwerking met HRM College: 

http://www.arthurhol.nl/hrmcollege/19-workshops-2018/69-workshop-samensturing-in-verandering